Slovníček pojmů

13.08.2009 22:09

Havarijní pojištění

komplexní pojištění motorových vozidel, jejich součástí a vybavení před poškozením či zničením v důsledku živelní události, dopravní nehody, úmyslného poškození, odcizení nebo loupeže.

Konec pojištění

okamžik skončení platnosti pojistné smlouvy.

Počátek pojištění

datum sjednané na pojistné smlouvě označující den, kdy začíná pojištění.

Pojistitel

pojišťovna

Pojištění

druh peněžní služby, kdy pojistitel za úplatu poskytuje pojistnou ochranu - vyplácí pojistné plnění pokud dojde k pojistné události.

vybráno ze slovníku pojmů z webu Direct.cz